Jak rozpoznat dítě s ADHD od nevychovaného spratka plného energie?

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
Dite adhd
Zdroj: Shutterstock

Zatímco mnoho dětí s ADHD je velmi energických, samotný nadbytek energie není dostatečný k určení diagnózy. Ve skutečnosti děti s některými formami ADHD vůbec nemají mnoho energie. Jak to ovšem rozpoznat?

Kdy tedy může být u dítěte diagnostikováno ADHD? K získání diagnózy musí mít dítě chronický problém se schopností regulovat úroveň své aktivity a také se sníženou schopností kontrolovat impulsy.

Přebytek energie, nebo ADHD?

Hyperaktivita, impulzivita a nepozornost jsou u dětí, které mají ADHD, jen špičkou ledovce. Mohou existovat další problémy, které nemusí být tak zřejmé.

Děti s ADHD mají často potíže se zpracováním informací. U těchto dětí se může stát, že mají problém zpomalit natolik, aby mohly informace zpracovat přesně. To může vytvářet problémy v prostředí učebny, kde se od studentů očekává, že rychle pochopí zadané pokyny.

Jedinci s ADHD jsou velmi snadno frustrovaní, ohromení a mají potíže s regulací svých emocí. Tyto příznaky mohou zasahovat do sociálních vztahů, což vede k pocitu izolace a snížení sebeúcty.

Dále pak také obvykle zápasí s problémy výkonných funkcí, jako je organizace, plánování, stanovení priorit, věnování pozornosti a zapamatování si podrobností. Děti s ADHD mají tendenci být vývojově méně vyspělí než jejich vrstevníci stejného věku.

Jak rozlišit ADHD od přebytku energie

Pokud je vaše dítě energické a je pro něj těžké sedět v klidu, ale je schopné ovládat své emoce, dávat pozor a správně reagovat ve škole i doma, pravděpodobně nemá ADHD, ale jen přebytek energie.

Oproti tomu základní příznaky ADHD mohou zahrnovat hyperaktivitu spolu s impulzivitou a nepozorností. Ne všechny případy se však projevují tímto způsobem, a proto je potřeba konzultace s odborníkem.

Nastavte jasná pravidla

Pokud máte doma dítě, které je pouze plné energie, snažte se mu najít koníčky, při kterých se unaví a vybije přebytečnou energii. Dále je hyperaktivním dětem potřeba nastavit řád a pravidla, což může výchovu zaručeně zjednodušit.

Zdroj: Very Well Mind
Autor: Štěpán Pacík


Sdílet článek:Share on Facebook
Facebook

Související články