Gaslighting aneb Když vás manipulátor znejistí natolik, že už nevěříte ani sami sobě

od Dominika Jandorová
2 minuty čtení
gaslighter manipulator
Zdroj: Shutterstock

Slýcháváte věty typu: „To si nemůžeš pamatovat,“ „Reaguješ zbytečně přecitlivěle,“ nebo „Já si nic z toho, co říkáš, nepamatuju?“ Pak máte možná co do činění s manipulátorem, přesněji řečeno gaslighterem.

Termín „gaslighting“ pochází z názvu filmu Gaslight (pod českým názvem Plynové lampy) z roku 1944, v němž manžel manipuluje svou manželkou, aby si myslela, že trpí duševní chorobou.

Co je gaslighting?

VeryWellMind uvádí, že gaslighting je forma manipulace, která se často objevuje v toxických vztazích. Jedná se o skrytý druh citového zneužívání, při němž manipulátor uvádí druhou osobu v omyl a nutí ji zpochybňovat své úsudky a důvěryhodnost.

Gaslighting nakonec způsobí, že oběť začne pochybovat o svých vlastních myšlenkách, vzpomínkách a vnímání reality. To vede ke ztrátě sebedůvěry a sebeúcty a nejistotě ohledně vlastního duševního zdraví. Gaslighting se objevuje především v milostných vztazích, ale není neobvyklý ani v práci nebo mezi rodinnými příslušníky.

Jak se gaslighting projevuje?

Podle National Domestic Violence Hotline může k gaslightingu docházet různými způsoby. Například zpochybňováním paměti druhé osoby. Gaslighter může říkat věty typu: „Jsi si tím jistý? Máš špatnou paměť.“ Nebo: „Myslím, že zapomínáš, co se skutečně stalo.“

Může také předstírat, že rozhovoru nerozumí, nebo odmítat naslouchat, aby v člověku vyvolal pochybnosti. Typické jsou věty: „Teď mě jenom mateš.“ Nebo: „Nevím, o čem mluvíš.“ Dalším projevem gaslightingu je zlehčování pocitů druhých. Na vaši snahu popsat, co vám vadí, může odpovědět stylem „jsi přecitlivělý“.

Manipulátor také popírá své činy, předstírá, že zapomněl, co se stalo, tvrdí, že to neudělal, nebo své chování svádí na někoho jiného. Mění téma diskuse tím, že zpochybňuje důvěryhodnost druhé osoby. Může například říci: „To jsou jen nesmysly, které jste si přečetl na internetu. Není to pravda.“

Jak poznáte, že jste obětí gaslightingu?

Jak uvádí Newport Institute, gaslighting postupně oběti znejišťuje, nabourává jejich sebevědomí a snaží se jim podstrčit, že to je všechno jejich vina.

Pokud máte problém s přijímáním i jednoduchých rozhodnutí, neustále pochybujete o sobě, svých pocitech, své paměti a příčetnosti, cítíte se dlouhodobě osamělí a v ohrožení, obviňujete sami sebe za to, jak se k vám druhý člověk chová či omlouváte chování partnera před členy rodiny nebo přáteli, možná jste se stali obětí manipulátora.

Jak se gaslightingu bránit?

Gaslighteři jsou podle Jana Urbana a jeho článku na iDNES nejčastěji narušení či nesebevědomí jedinci. Pokud na někoho takového narazíte a máte pocit, že se snaží zpochybňovat vaši důvěryhodnost, nesnažte se s ním hádat.

Zůstaňte v klidu, nastavte pevné hranice a chovejte se asertivně. Stůjte si za svým tvrzením, na zpochybňování můžete odpovědět: „Vím, co jsem viděla.“ Nebo: „Vím, co cítím.“ Jestliže ani to manipulátora nezastaví, zvažte, zda má smysl v takovém vztahu pokračovat.

Zdroj: VeryWellMind, National Domestic Violence Hotline, Newport Institute, iDNES
Autor: Dominika Jandorová


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články