Petr (23): Bojuji s hematoonkologickým onemocněním. Vzdálený monitoring mi pomáhá řešit běžné i akutní stavy

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
muz doma nemoc
muz doma nemoc

Petr kvůli svému hematoonkologickému onemocnění bojuje také s febrilní neutropenií. Tento stav se objevuje náhle a je životu nebezpečný. V podobné situaci je nutné ihned vyhledat lékaře, aby nehrozily vážné následky. V léčbě mu pomáhá telemedicína, která však není zcela běžná, jelikož je finančně nákladná.

Telemedicína na zkoušku

Petr spadal mezi pacienty, kteří byli vybráni pro projekt Nadačního fondu Domácí Anděl, který nabízel možnost využití domácího monitoringu. Ten řešil pomoc lidem, kteří jsou po transplantaci kostní dřeně nebo například trpí některou z forem leukémie. „Byl jsem pacientem Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice v Ostravě,“ vypráví.

Petrovi byla nabídnuta možnost vzdáleného monitoringu, který mu umožňuje se léčit v klidu v jeho domácím prostředí. Jelikož se v období léčby může objevit stav, který ohrožuje zdraví a funkci orgánů, je třeba pacienta neustále hlídat.

Telemedicína pozoruje nežádoucí změny ve zdravotním stavu a reaguje na ně

Telemedicína umožňuje hlídat, zdali se u pacienta neprojevila horečka, třes nebo neobvyklá srdeční aktivita. Tyto příznaky by mohly naznačovat, že je pacientův život v ohrožení a je nutné, aby o této skutečnosti lékaři okamžitě věděli.

Petr mohl být doma a zároveň v bezpečí

Žádné prostředí není pro pacienta tak uklidňující jako domov. Aby však mohl být Petr mimo nemocnici, bylo třeba zajistit domácí monitoring. Když by došlo k nějaké nezvyklé tělesné aktivitě, mohl by být okamžitě hospitalizován a léčen, a to všechno v krátkém časovém úseku. Jelikož se v této situaci hraje o minuty, je důležité, aby byl pacient i doma neustále pod kontrolou.

S podobnými komplikacemi bojují i další pacienti

Nejen u Petra, ale i u mnoha dalších pacientů se prokázalo, že se kritické stavy skutečně objevují. Jelikož projekt v současné době není hrazen zdravotní pojišťovnou, pokračuje Nadační fond Domácí Anděl ve výběru příspěvků, kterými financuje domácí monitoring, jež pomáhá s průběhem léčení mnoha pacientům, ale také lékařům.

Pacient nemusel pravidelně navštěvovat lékařské zařízení

„Byl jsem ušetřen neustálých návštěv, které nelze praktikovat tak často v porovnání se vzdáleným monitoringem,“ tvrdí Petr. „Doma jsem mohl být s rodinou, užívat si jejich přítomnost, věnovat se svým oblíbeným lehkým činnostem a zároveň jsem věděl, že je o mě postaráno,“ tvrdí. Někteří pacienti tvrdí, že nejhorší na léčbě jsou právě komplikace spojené s převozy do lékařského zařízení a zpět, které často vyčerpávají. S jejich omezením se sníží pacientův stres a může se léčit v pohodlí domova.

Článek byl zpracován na základě příběhu. Jméno bylo pozměněno a fotografie jsou z důvodu citlivosti údajů pouze ilustrační.
Autor: Redakce ve spolupráci s Nadačním fondem Domácí Anděl

Zdroj: Domácí Anděl


Související články