Huda Sha’arawi: Egypťanka, která odmítla zůstat jen ve skrytu svého pláště

od Nikola Jaroschová
Zdroj: Anonym / Commons.wikimedia.org

Narodila se do světa, v němž muži mají slovo a ve kterém ženy jsou v podstatě majetek, mohou vycházet ven pouze zahalené, a to, co řekne jejich manžel či otec, by pro ně mělo být posvátné. Ona se tomu ale vzepřela. Huda Sharaawi jako jedna z prvních Egypťanek začala bojovat za práva žen po celé Arábii.

Huda Shara’awi se narodila v roce 1879 do harémového systému. To v podstatě znamenalo, že všechny ženy žily v oddělených pokojích od mužů, každý muž směl „vlastnit“ několik z nich a vycházet ven jim bylo povoleno pouze s jejich svolením a pouze v celotělovém zahalení.

Dostala možnost vzdělávat se a být samostatná

Když bylo Hudě třináct let, provdala se za svého bratrance Ali Pasha Shara’awiho. Tou dobou už byla vzdělaná a mluvila několika jazyky.

Tuto možnost získala tím, že její otec zemřel ještě v dětství, a ona tak až do svého sňatku byla nezávislou ženou.

Ali v předmanželské smlouvě slíbil, že opustí svou konkubínu. Ta mu ale rok poté porodila dítě. Jelikož porušil oficiální dohodu, dostala Huda možnost od něj odejít a pokračovat ve svém vzdělávání.

V roce 1908 objevila organizaci zabývající se právy žen a pomáhající chudým. Brzy se stala její členkou a začala se angažovat natolik, že se probila až do vedení celé skupiny.

Chtěla docílit spravedlivosti, zajistit ženám vzdělání

Huda Shara’awi sama o sobě brzy začala organizovat poučné lekce a hodiny pro malé skupinky žen. Chtěla jim předat co nejvíce zkušeností.

Po první světové válce se postavila do čela organizace žen, které bojovaly proti vlastnímu útlaku především ze strany Británie. V roce 1919 dokonce podnikla akci s názvem anti-britská demonstrace.

O čtyři roky později založila Huda organizaci známou jako Egyptian Feminist Union. Ta funguje dodnes a snaží se ženám po celém světě vydobýt právo na to být svobodné, mít možnost vlastní volby a možnost vstupu na univerzity, na které kdysi mohli pouze muži.

Odhalení! Nejdříve šokovalo, zapsalo se ale do dějin

V roce 1923 se Huda konečně odhodlala ke kroku, který měl spoustu věcí změnit. Vrátila se z Evropy do Egypta a při výstupu z vlaku strhla burku a odhalila se světu. To zprvu vneslo do tváří všech přihlížejících údiv. Právě díky tomuto kroku se ale nakonec zapsala do dějin.

Mnoho žen ji totiž následovalo, ačkoli některé z nich i nadále pokračovali v nošení svého zahalení.

Huda se rozhodla nikoho nepřesvědčovat a do ničeho nenutit. Pouze všem ukázala, že i ženy mají možnost rozhodovat se na základě vlastního uvážení.

Slavná aktivistka nakonec zemřela v roce 1947, zanechala po sobě ale spoustu činů a myšlenek, které změnily mentalitu tisíců žen.

Autor: Šárka Cvrkalová

Související články