Synestézie: Pokud vnímáte hudbu jako tvar a slova jako barvy, máte právě tento dar

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
Synestezie
Zdroj: Shutterstock

Synestézie byla dříve jen nepotvrzeným jevem, kterým se pyšnili malíři či spisovatelé z dávných dob. Později bylo prokázáno, že skutečně existuje a je pro mnoho jedinců vlastně úplně přirozená. Co vlastně znamená a jak se projevuje?

Synestézie je způsob vnímání, při kterém některý vjem vyvolá vjem jiný. Někdy jde o záměnu smyslů, kdy například hudbu nejen slyšíme, ale také cítíme, nebo ji vnímáme jako tvar, jindy jde jen o lidskou představivost, která vnímá něco, co neexistuje.

Pro mnoho lidí je synestézie vlastně běžnou záležitostí, aniž by si uvědomili, že ji mají. Jiní se s ní setkají jenom v určitých obdobích života, někteří ji zažijí jednou a víckrát se jim nepodaří pocit vyvolat.

Barevná čísla

Podle healthline.com je nejčastějším příkladem, na kterém se dá synestézie nejlépe vysvětlit, vnímání číslic jako barev. Tato schopnost umožňuje člověku při vnímání čísel vidět jednotlivé barvy.

Ačkoli je třeba číselná řada napsána celá jednou barvou, člověk vnímá jinak jedničky, jinak dvojky a tak to pokračuje dál. Ačkoli tomu vědci zpočátku odmítali věřit, později se prokázalo pomocí výzkumů, že je to pravda.

Průzkumy probíhaly tak, že byla před několik osob dána řada nahuštěných čísel náhodně jdoucích po sobě. Jednotliví lidé pak měli co nejrychleji určit, kolik je v řadě dvojek a pětek. Mnohým to trvalo minuty.

Ale lidé, kteří tvrdili, že mají synestézii, se s čísly vypořádali téměř okamžitě. Vysvětlili to tím, že jim stačilo vnímat barvy. Pětky a dvojky jednoduše z řady vytáhli tím, že je oddělili barevně.

Lexikálně chuťová synestézie

Tento druh synestézie je poměrně specifický. Projevuje se tím, že čtení, mluvení či poslouchání mluvy nebo hudby vyvolává u člověka pocit chuti. Kromě chuti ale zahrnuje pocit také teplotu a strukturu jídla.

Při poslouchání jednotlivých písniček byli mnozí lidé schopni říci, jak hudba chutná, Někteří prý dokonce při čtení mají pocit, že cumlají bonbon a zahání tak chuť na sladké, aniž by cokoli jedli.

Častěji se vyskytuje u žen

Co přesně synestézii spouští, není jasné, existují ale domněnky, že je spojena s lidskými chromozomy, především s chromozomem označeným číslem 16. Také může jít o vazbu na chromozom X, který se vyskytuje u žen.

Bylo totiž prokázáno, že se synestézie objevuje u žen až šestkrát častěji než u mužů. Synestézie se podle všeho hojně vyskytuje u dětí, které jí ale nerozumí a s postupem času u nich odezní, aniž by si to uvědomily.

Prozatím je tento lidský mechanismus stále ve formě zkoumání a vědci tuší jen velmi málo o tom, co vše synestézie ve skutečnosti znamená. Mnoho ústavů dokonce vyzývá lidi k pomoci.

Pokud máte tento dar nebo máte pocit, že jste si takovou zkušeností prošli, existuje celá řada webových stránek, na kterých se dají najít kontakty na výzkumná centra. Mnoho z nich se touto tématikou zabývá i u nás v České republice.

Zdroj: healthline.com, webmd.com, frontiersin.org
Autor: Šárka Cvrkalová


Související články