Placebo efekt stále zamotává vědcům hlavu. Funguje, i když o něm pacienti vědí

od Dominika Jandorová
2 minuty čtení
placebo efekt
Zdroj: Shutterstock

Tělo a mysl jsou propojeny mnohem těsněji, než se může na první pohled zdát. Stále více výzkumů ukazuje, že myšlenky a očekávání mají reálný vliv na náš zdravotní stav. Tzv. placebo efekt může být důležitou součástí léčby.

Placebo efekt označuje jev, kdy pacienti zaznamenávají zlepšení svých symptomů, i když dostávají látky, které nemají žádný léčebný účinek.

I vědomé placebo účinkuje

Známým příkladem je průlomová studie provedená v roce 2002 na pacientech s osteoartrózou kolen. Do té doby byla standardní léčbou tohoto onemocnění operace známá jako artroskopický debridement.

V této studii byl pacientům proveden buď chirurgický zákrok, jednoduchý výplach kloubu fyziologickým roztokem, nebo falešný zákrok, při kterém byl proveden pouze řez. Pacienti zaznamenali stejné výsledky bez ohledu na to, ve které skupině byli.

Ještě zajímavější je, že placebo efekt působí, i když o neúčinnosti dané léčby víme. Toto zjištění přinesla studie Teda Kaptchuka, kterou v roce 2010 publikoval časopis PLOS ONE. Výzkumný tým porovnával dvě skupiny osob trpících syndromem dráždivého tračníku. Jedna skupina nedostávala žádnou léčbu.

Druhé skupině bylo řečeno, že budou užívat neúčinné léky (dodávané v lahvičkách označených jako „placebo pilulky“), přičemž jim byly popsány i léčivé účinky placeba. Výsledky studie šokovaly samotné výzkumníky: i pacienti, kteří věděli, že užívají placebo, popisovali skutečné zlepšení a uváděli dvakrát větší úlevu od příznaků než skupina bez léčby.

Jak placebo efekt funguje?

To je otázka, kterou vědci stále zkoumají. Víme, že placebo může stimulovat skutečné fyziologické reakce, od změn srdečního rytmu a krevního tlaku až po chemickou aktivitu v mozku, a to v případech týkajících se bolesti, deprese, úzkosti, únavy, a dokonce i některých příznaků Parkinsonovy choroby.

Do hry vstupují také sociální signály, jako jsou zkušenosti dalších lidí a přístup médií. Také design, barva a tvar placebo pilulky mohou ovlivnit míru reakce.

Výzkum zjistil, že placebo reakce se může vyvinout pouze ve zdravém mozku. „Zdá se, že k dosažení maximální placebové odezvy musíme mít zdravý a dobře propojený mozek,“ říká výzkumník zabývající se placebem Petrie pro The Listener.

Roli hraje i přístup lékařů

Přestože placebo není aktivní léčebnou látkou, může zlepšovat celkovou účinnost léčby. Například se ukázalo, že pacienti léčení empatickými lékaři dosahují lepších výsledků.

Vědci ve studii z roku 2009 instruovali jednu skupinu lékařů, aby s účastníky se syndromem dráždivého tračníku komunikovali empaticky, kladli jim otázky a používali vřelý a podpůrný tón při podávání placebo léčby.

Kontrolní skupina lékařů podávala stejnou placebovou léčbu, ale s pacienty jednala formálně a bez vyjadřování vřelosti. Ve výsledku se zlepšily obě skupiny, ale ty s empatickými lékaři se zlepšily více.

To naznačuje, že péče a pozornost, kterou pacienti dostávají, mohou zvyšovat placebo efekt. Navzdory přibývajícím důkazům se však západní medicína k placebu staví stále skepticky.

Zdroj: The Listener, Harvard Magazine, J Bruce Moseley, A controlled trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee, 2002, Ted J. Kaptchuk, Placebos without Deception: A Randomized Controlled Trial in Irritable Bowel Syndrome, 2010, John M Kelley, Patient and Practitioner Influences on the Placebo Effect in Irritable Bowel Syndrome, 2009
Autor: Dominika Jandorová


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články