Komerční sděleníZajímavosti

Jak funguje generátor ozonu? Seznamte se s fungováním tohoto přístroje

od Nikola Jaroschová
3 minuty čtení
Ozonove generatory
Zdroj: Shutterstock

Možná už jste slovo generátor ozonu někde zaslechli, víte ale, jaký přístroj přesně se pod těmito slovy skrývá? V tomto článku se vás s jeho fungováním pokusíme seznámit blíže.

Princip ozonového generátoru

Účel a fungování tohoto přístroje je poměrně jednoduchá záležitost. Generátor ozonu mění kyslík (O2) z různých zdrojů (ať již jde o kyslík v běžném vzduchu nebo přímo o koncentrovaný kyslík) v ozon (O3). Děje se tak energetizováním tohoto kyslíku, nejčastěji prostřednictvím elektrického výboje.

V jeho důsledku se molekula kyslíku rozdělí na jednotlivé, nestabilní atomy, které se následně překombinují v molekulu ozonu.

Takto vzniklý ozon se pak následně může využít k čištění vody či vzduchu, neboť reaguje s nejrůznějšími zplodinami, bakteriemi, viry či plísněmi a dokáže je rozštěpit v menší a méně škodlivé molekuly v procesu oxidace.

Ozon, který se nespotřebuje při takovémto procesu, se v průběhu času následně sám rozloží zpět do molekul kyslíku. S pomocí ozonu se neutralizovat většinu kontaminantů a jeho využití bylo schváleno i v potravinářském průmyslu.

Podoba ozonových generátorů se může různit. Narazíte jak na malé, příruční přístroje až po průmyslová monstra, která dokáží produkovat až několik set gramů ozonu za hodinu.

Dva nejčastější typy generace ozonu

Generátor ozonu v podstatě simuluje procesy, při nichž vzniká ozon v samotné přírodě. Tyto procesy jsou dvojí – úder blesku či UV záření ve slunečním svitu. Jistě všichni známe onu příjemnou, čerstvou vůni, která visí ve vzduchu po bouřce – to je vůně ozonu.

Dalším způsobem, jakým vzniká ozon, je působení ultrafialového světla ze slunečního záření, při němž se kyslík rozkládá a tvoří se ozon. Tímto způsobem vzniká například ona často zmiňovaná ozonová vrstva atmosféry, o níž jste jistě také slyšeli.

Tím se nám odhalují dva principy, na nichž může generátor ozonu fungovat.

  • Korónový výboj. Generátor tohoto typu prohání kyslík skrze vysokonapěťovou kovovou mřížku. Vysoké napětí štěpí kyslík do individuálních atomů, které se připojují k dalším molekulám kyslíku a vytváří tak ozon. Výhodou generace ozonu pomocí koronového výboje je jeho konzistentní produkce a schopnost generovat ozon ve vysoké koncentraci.
  • Ultrafialové záření. Generátory tohoto typu v podstatě napodobují způsob, jakým sluneční paprsky rozbíjejí molekuly kyslíku na jednotlivé atomy. UV záření je schopné rozbíjet kyslík v jednotlivé molekuly při vlnové délce 254 nm. Výhodou ozonových generátorů na UV principu je nižší cena a větší odolnost například v podmínkách vysoké vlhkosti.

Ozonové generátory ale můžeme dělit i podle zdrojů, z nichž se ozon vytváří

Molekula ozonu je nestabilní a velice brzy se rozkládá. Ozon tedy nejde skladovat a je třeba jej generovat přímo na místě. Přitom velmi záleží na tom, čím ozonový generátor „nakrmíte“. Nejrozšířenějšími krmivy takových generátorů jsou:

  • Běžný, atmosférický vzduch, ať již ve vnějších či vnitřních prostorách. Jelikož koncentrace kyslíku je v běžném vzduchu menší, generátory, které jej využívají, produkují poměrně malé množství ozonu. Vzhledem k vlhkosti atmosférického vzduchu a také vyžadují pravidelnější údržbu – to platí zejména o korónových generátorech.
  • Suchý vzduch, tedy takový, který byl předem zbaven vlhkosti a různých nečistot. Také u generátorů pracujících s tímto vzduchem je produkce ozonu relativně malá, zato jsou poměrně levnější a také méně náročné na údržbu, byť jsou na druhou stranu o něco technicky složitější.
  • Koncentrovaný kyslík. Minimálně z 90% čistý kyslík zbavený vlhkosti je palivem pro ty nejefektivnější z generátorů. Výhoda takových přístrojů spočívá v nízkoúdržbovosti a konzistentní produkci ozonu, a to v několikanásobně vyšších koncentracích než u běžných generátorů. Takovéto koncentrace jsou pak rozpustné ve vodě a mohou se využívat k tvorbě ozonové vody. Asi ale nepřekvapí, že jde zároveň o přístroje, které jsou nejdražší.

Ozonové generátory pro vzduch a vodu

Je ještě jeden způsob dělení ozonových generátorů, totiž ten, zda je lze využít k čištění vody nebo vzduchu.

  • Generátory vhodné k čištění vody jsou výkonnější a produkující větší koncentraci plynného ozonu, který je následně vstřikován do vody. Takto ozonovaná voda je zbavena veškerých mikroorganismů, bakterií a virů. Sama pak může být využita k čištění a dezinfekci povrchů. Dezinfekce vody ozonem patří mezi jedny z nejúčinnějších a vzhledem k tomu, že ozon se následně rozloží, zpátky v kyslík, nejsou v takto čištěné vodě žádné zbytky chemikálií.
  • Generátory pro čištění vzduchu jsou obvykle využívány v interiérech, například k eliminaci nepříjemných zápachů, bakterií či virů.

Manipulace s ozonovými generátory by měla být vždy svěřena odborníkům, případně by měly být dodržovány zásady bezpečnosti. Vysoká koncentrace ozonu je jedovatá, proto nikdy nezůstávejte v místnosti, kde generátor pracuje. Vstupovat by se mělo minimálně dvě hodiny po ukončení ozonace. Pokud provádíte ozonaci sami, vždy konzultujte pravidla bezpečnosti s prodejcem přístroje.

Autor: redakce


Související články