Jak vystěhovat nájemce z bytu? Pokud to nejde milým slovem, musí rozhodnout soud

od Šárka Cvrkalová
2 minuty čtení
Predani klicu
Zdroj: Shutterstock

Pokud jste majitelem bytu, který neobýváte, je celkem logické, že ho budete někomu pronajímat. Výběr nájemců je někdy složitý, daleko komplikovanější ale může být donutit daného člověka, aby se z bytu odstěhoval. A to ať už z důvodu, že neplatí nájem, nebo že mu vypršela smlouva a vy potřebujete byt pro někoho dalšího.

Jak se vypořádat s nájemníkem, který nechce opustit váš byt? Existuje několik způsobů, v některých vyhrocených případech je třeba jednat s právníky, a nakonec třeba i podat žalobu. Ačkoli je to situace nepříjemná, její řešení s našimi radami zvládnete.

Kdy můžete nájemce z bytu vystěhovat?

„Nájem končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána nájemní smlouva na dobu určitou, nebo uplynutím výpovědní doby po výpovědi nájemní smlouvy,“ uvádí webové stránky advokátní kanceláře FB Advokáti.

Na vystěhování nájemce máte právo také v případě, že nějak výrazně poruší informace uvedené ve smlouvě. To znamená, pokud nedodržuje jasně stanovená pravidla, byt poničí, nebo třeba neplatí nájem po dobu minimálně tří měsíců.

Jak postupovat, pokud se nájemce nechce vystěhovat?

V některých případech ani poté, co majitel bytu jasně požádá nájemce o vystěhování, nedojde z jeho strany k žádnému řešení. Pokud domluva milými slovy nepomáhá, je třeba začít jednat s pomocí zákonů, vysvětluje server Peníze.

Pronajímatel nemá právo nájemce vystěhovat sám, ani v bytě vyměnit zámky. Jednalo by se o trestný čin. O vystěhování nájemce tak musí rozhodnout soud. Je tedy potřeba podat na daného člověka žalobu.

„Pokud rozsudek nabyde právní moci (nájemce se neodvolá, popř. neuspěje ani s odvoláním), je možné podat návrh na výkon rozhodnutí, kdy soud vyklizením pověří exekutora,“ uvádí Novinky.

Pokud po vystěhování nechá nájemce ve vašem bytě své věci, je třeba počkat, zda si je vyzvedne. Pokud se tak nestane, je na vašem uvážení, jak s nimi naložíte. Nábytek můžete v bytě ponechat, popřípadě ho prodat. Je ovšem třeba o tom písemně nájemce upozornit.

Zdroj: Novinky, Peníze, AZ Legal, FB Advokáti

Autor: Šárka Cvrkalová


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články