Jak se vrátit do života po mrtvici? Pomůžou speciální karty, popisky a spousta trpělivosti

od Nikola Jaroschová
2 minuty čtení
mrtvice
mrtvice

Afázie je jedna z velice složitých diagnóz, se kterou se v logopedické ordinaci odborníci setkávají. Jedná se o narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči. Vzniká po organickém poškození, zpravidla levé mozkové hemisféry a nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody (CMP) tzv. mrtvice


Domácí péče vždy po poradě s logopedem

Afázie má několik typů, a pokud se rozhodneme s pacientem pracovat na znovu návratu k mluvení a porozumění v domácím prostředí, je vždy velice důležité být proškolen odborníkem. Člověk, který trpí afázií může mít potíže s výslovností, ale i s porozuměním toho, co mu říkáme. Některých problémů si klient nemusí být ani vědom, někdy nemá jen potíže s řečí, ale i například se čtením a psaním. Zavedení logopedické péče je důležité ihned, jakmile to zdravotní stav pacienta dovolí. Rovněž je důležité, abychom řeč procvičovali několikrát denně, ale vždy v několikaminutových intervalech.

Pokud pracujeme s klientem v domácím prostředí, je nutné, abychom respektovali několik základních pravidel:

  1. Navazujte na cvičení, které Vám doporučil specialista – lékař foniatr nebo klinický logoped
  2. Postupujte od jednoduchého po složitější, od známého k méně známému
  3. Využívejte všech zachovalých dovedností a zkušeností (i životních) Vašeho klienta
  4. Pamatujte, že Váš klient je brzy unavený, že je třeba postupovat po velice malých krůčcích
  5. Využívejte všech dalších smyslů – zrak, sluch, hmat, čich
  6. Využívejte uzavřené otázky, na které Vám může klient odpovídat ANO – NE, vhodné je doplnění tabulkou, kde ANO označíme (+) NE označíme(-)
  7. Poskytněme klientovi dostatek času k vyjádření
  8. Stále jej podporujte a pozitivně motivujte
  9. Využívejte vhodných materiálů, neužívejte dětské knihy např. Slabikář
  10. Za každý úspěch klienta chválíme

Afatický slovník

V domácím prostředí je nutné procvičování vždy dopředu naplánovat. Velmi vhodné je využívání Afatického slovníku, což je obrázkový slovník se současným heslovitým popisem toho, co klient vidí na obrázku. Pracujeme postupně, a vždy pojmenujeme sami to, co vidíme na obrázku, dále společně s klientem a nakonec klient sám. Po řečovém vyjádření postup doplníme o napsání slova, a to tiskacím písmem i psacím.Pokud má klient potíže s výbavností slov, je doporučováno, aby měl popisky všeho kolem něj. Popíšeme štítkem dveře, polička, skříň, skříňka na nádobí atd.

Recepty nazpaměť

Velice vhodné je využívání specializovaných počítačových programů na podporu i zvukového vnímání slov, se kterými Vás rád seznámí klinický logoped. V jednom cvičení se neučíme více, jak 3 pojmy. Rovněž je žádoucí vycházet z dovedností, které měl klient před onemocněním. Pokud žena ráda vařila, můžeme využívat receptů, a nechat ženu vyjmenovat postup určitého pokrmu.

Autor: Sára Vojtěchovská


Sdílet článek:Share on facebook
Facebook

Související články