Komerční sdělení

Sebevzdělání aneb 5 tipů, jak se stát úspěšným manažerem

od Nikola Jaroschová
3 minuty čtení
Sebevzdelavani
Zdroj: Pexels

Pryč jsou doby, kdy děti chtěly být kosmonautem nebo princeznou. Dneska je sen leckterého teenagera a následně i absolventa vysoké školy jiný. Stát se úspěšným manažerem! A jak obyčejně tohle přání zní, tak náročnější je si ho splnit. Ne snad to být manažerem. Ale být úspěšným manažerem.

Úspěšný manažer je totiž opravdový hrdina. Zvládá mnoho úkolů najednou, rozhoduje o zásadních otázkách, řídí tým lidí, je kovaným odborníkem ve svém oboru, a ještě dostává pohádkový plat. To vše ale samozřejmě obnáší zejména píli, schopnosti, dovednosti a zkušenosti, které nejprve člověk musí získat. Jak tedy na to? Jak se z manažera stane úspěšný manažer? Klíč je v sebevzdělávání!

1) Zkušenosti

K tomu, abyste se stali úspěšným manažerem, potřebujete reálné zkušenosti, a to jak osobností, tak pracovní. Některé získáte studiem ve škole, další pak samostudiem. Dobré je projít si několika online kurzy, které jsou zaměřené přesně na váš obor, a k dalším se postupně propracovat tím, že budete působit v nižším managementu a necháte se inspirovat zkušenějšími kolegy. Pak můžete začít sbírat know-how z vedoucích pozic a také z oblasti leadershipu.

2) Znalost pole působení

Každý úspěšný manažer je profík ve svém oboru. Zná dokonale své pole působení, oblast, ve které se pohybuje, a navíc má přehled i o aktivitách, které se jeho oboru částečně dotýkají. Jen díky tomu zvládne dokonale zmapovat trh, nastavit nebo schválit funkční marketingovou strategii, pochopit ekonomickou situaci společnosti nebo značky, jasně definovat cíle a najít správné cesty či podnikat efektivní kroky ke jejich splnění. Proto nikdy nepodceňujte přípravu na porady, rešerše před začátkem nového projektu a začněte odebírat newslettery z mediálních, digitálních, kreativní a informačních agentur.

3) Komunikace

Komunikace, potažmo psychologie a management je pro každého úspěšného manažera klíčová, a to hned v několika směrech. Důležité je umět svůj tým zmobilizovat, nadchnout a sjednotit. Všechny požadavky by měly být řečeny jasně, srozumitelně, co nejvíc stručně. Dobrý manažer by nikdy neměl opomenout dávat zpětnou vazbu, a to jak kladnou, pochvalou, tak i tu méně příjemnou – ideálně formou konstruktivní kritiky. Zkuste vždy z 80 % chválit a z 20 % vytýkat. Mějte vždy připravené pádné a prokazatelné argumenty jak směrem ke svým podřízeným, tak i ke svým nadřízeným. Vhodné je být empatický, zároveň si ale stát za svým a své postoje dostatečně důrazně, avšak mile a přirozeně odprezentovat.

4) Time management

I umění organizace času má svou obrovskou hodnotu. Dobrý manažer umí odhadnout čas svých kolegů a podřízených, zároveň si dokáže efektivně zorganizovat svůj vlastní čas, a to jak na práci, brainstormingy, schůzky, e-mailovou komunikaci, ale také na odpočinek. Zásadní je v tomto případě seznam priorit od nejdůležitějších a po ty nejméně důležité položky, to do list a následné důsledné dodržování termínů. Když nestíháte, pomocnou ruku vám podává delegování. I to je ale samozřejmě důležité se naučit. Je potřeba vědět, jaký úkol na kterého pracovníka můžete či nemůžete předat a nezapomeňte si naplánovat krátký čas na kontrolu zadaných či delegovaných úkolů.

5) Trvalý růst

Na každého úspěšného manažera je vyvíjen velký tlak. A čím úspěšnější budete, tím větší tlak na vás bude vytvářen. A přesně proto je dobré stále pracovat nejen na svých úkolech, ale také na sobě sama – jak v rovině osobnostní, tak v rovině kariérní. S vašimi skills poroste i váš byznys.

Jak se začít sebevzdělávat?

Zkušenosti, zmapování pole působnosti, komunikace, time management, osobnostní růst… to jsou všechno cesty k tomu, jak se stát úspěšným manažerem. Právě jste začali přemýšlet nad tím, kde byste se mohli tohle všechno rychle, ale efektivně naučit, osvojit si nebo si tyto dovednosti prohloubit?

Vyzkoušejte třeba jeden z programů MBA studia na Cardiff Academy, kde se soustředí na propojení získávání teoretických znalostí a praktických dovedností s důrazem na téma managementu, strategie, řízení a psychologie. Díky ročnímu online studiu můžete rozvíjet nejen své zkušenosti, ale i analytický přístup a kritické myšlení. Studium MBA online představuje unikátní a moderní formu manažerského vzdělávání, které je obsahem a kvalitou plně srovnatelné s klasickou výukou. Podejte si přihlášku a staňte se opravdu úspěšným manažerem.

Autor: redakce


Sdílet článek:Share on Facebook
Facebook

Související články